РЕГЛАМЕНТ

Организатор

Международният филмов фестивал „Любовта е лудост” се организира от „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, и е регистриран с търговска марка в Патентното ведомство на Република България под номер 5374 от 6.02.1997 г.

Всички дейности по организацията и реализирането на фестивала се извършват от служителите на „НДК – Конгресен център София” ЕАД – клон Варна.

Бюджет

Организаторът изготвя и утвърждава бюджет за всяко предстоящо издание на фестивала, съобразен с програмната му рамка и определящ финансовите параметри, в срок до 31 март на съответната година.

Финансирането на фестивала става със собствени средства на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, и чрез набиране на спонсори, рекламодатели и дарения.

Художествена концепция

За изработване на художествената концепция на МФФ „Любовта е лудост” и извършване селекцията на филмите управителят на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, назначава художествен директор, който е и главен селекционер на фестивала.

Доброволци и техничен състав

За оперативна дейност, свързана с реализацията на фестивала, „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна, привлича доброволци. При необходимост по време на фестивала се назначава и допълнителен технически състав.

Характер на фестивала

Фестивалът има конкурсен характер.

Секции

Фестивалната програма има следните секции:

 • официална програма с международен конкурсен характер,
 • съпътстващи ВИП събиития,
 • кинопанорами,
 • ретроспективна кинопрограма.
Участие

Заявка за участие във фестивала могат да подават единствено режисьорите или продуцентите на даден филм. За участие в официалната програма на фестивала могат да бъдат предлагани само дългометражни игрални филми, произведени през последните две години, освен при специална покана от дирекцията на фестивала.

Заявката е безплатна и включва следната документация, която трябва да бъде изпратена на адреса на организатора на фестивала не по-късно от 15 юни за участие в предварителната селекция, а именно:

 1. Форма за участие по образец;
 2. DVD с качествено копие на филма;
 3. Монтажен лист на английски и на оригиналния език на филма;
 4. Синопсис на филма;
 5. 4 снимки от филма.
Разходи

Транспортните, дневните и хотелските разходи на журито и специалните гости на фестивала са за сметка на организатора на фестивала, освен ако не е договорено друго.

Организаторът на фестивала поема за своя сметка дневните и хотелските разходи в гр. Варна по време на провеждането му на един представител (режисьор, продуцент, актьор или друго творческо лице) на всеки селекциониран за участие в конкурсната програма филм, освен ако изрично не е договорено друго.

Изплащането на всички разходи във връзка с фестивала става със заповед на управителя на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна.

Селекция

Селекцията на филмите за фестивала се извършва от неговия художествен директор и главен селекционер. Селекционираните филми ще бъдат обявени не по-късно от 15 юли на съответната година.

Копията на селекционираните филми във формат DCP, 35 мм., DVDили Blu-ray, трябва да са пристигнали на адреса на организатора на фестивала не по-късно от 15 август на съответната година.

Изпращането на филмовите копия до адреса на организатора на фестивала е за сметка на собственика на копията, освен ако изрично не е договорено друго; в обратната посока – за сметка на организатора на фестивала, освен ако не е договорено друго. Разходите за съхранение и застраховка на копията, както и митническите такси са за сметка на организатора на фестивала.

Всяко филмово копие трябва да е комплектовано с поне 2 плаката на филма

Права

Организаторът има право да прожектира всеки филм до два пъти в рамките на фестивала. Авторските права за показа на филмите са за сметка на собственика на копието, освен ако изрично не е договорено друго.

Филмите, включени във фестивалната програма, се прожектират със субтитри или симултанен превод на български език.

Жури

Международното жури на фестивала, състоящо се от 5 члена, се избира от художествения директор на фестивала и се назначава със заповед на управителя на „НДК – конгресен център София” ЕАД – клон Варна.

Награди

Журито присъжда следните награди:

 • Голямата награда „Златната Афродита”;
 • Специална награда на журито;
 • Награда за мъжка роля;
 • Награда за женска роля.
Награждаване

Голямата награда и специалната награда на журито се връчват на режисьора или продуцента на наградения филм, наградите за мъжка и женска роля – на изпълнителите. Наградените получават статуетка „Златната Афродита” и диплом. Наградите нямат парично покритие.

Допълнителни награди

Независимо от наградите на журито, по преценка на организатора на фестивала, могат да бъдат присъждани и награди на други организации:

 • Награда на Съюза на българските филмови дейци,
 • Награда на секция „Критика” при Съюза на българските филмови дейци,
 • Награда на публиката,
 • Награда на факултета за масови комуникации при СУ „Климент Охридски” и др.
Диплом

Всеки филм, селекциониран за участие в официалната програма на фестивала, получава диплом.